Musiken förenar

Vi lever i ett samhälle där människor i allt större utsträckning dras ifrån varandra och klyftorna hela tiden ökar. Ibland kan man undra om människor helt förlorat sin förmåga att samarbeta med och känna empati för varandra. Alla håller sig på sin kant och sköter sitt. Det finns dock krafter som fortfarande kan föra människor samman, få dem att hitta tillbaks till varandra, att känna gemenskap och samhörighet. Musiken är en av dem.

Musiken är vår identitet

För många människor är musiken en stor del av deras identitet. Oavsett om man spelar själv eller inte så kan musiken man lyssnar på säga en hel del om vem man är. Detta kan vara en perfekt ingång att börja bygga en relation till en annan människa på. Hittar man någon som tycker om samma sak, samma musik, känner man samhörighet och gemenskap med den personen ganska direkt, även om man kanske är olika på många andra plan. Musiken är en del av vår identitet och genom att hitta människor med samma identitet kan vi bygga relationer.

Musik tar människor till samma platser

Musik är ett universellt, globalt språk som förstås av alla. Alla älskar bra musik och jag tror i alla fall att det inom alla bor en längtan att få hoppa och dansa, röra sig till musiken. Att hitta glädjen i musik. Detta gör att människor söker sig till stora platser, där musik spelas som till exempel konserter och festivaler. Man delar glädjen i musiken med varandra, inte bara ett gemensamt intresse, eller en gemensam smak, utan glädjen i att få höra och leva sig in i riktigt bra musik. Även detta är något som tar människor närmare varandra, man samlas många tillsammans och alla är där av samma anledning och står på samma sida. Detta bringar enhet och samhörighet, två absoluta förutsättningar för ett lyckat och välfungerande samhälle.

Musik används mot konflikter

Inom många länder och samhällen råder bråk och konflikter mellan olika grupper. Här har musiken alltid varit en enande kraft som försöker överbrygga dessa klyftor. Många artister genom tiderna har använt sitt kändisskap för att försöka påverka människor och få dem att inse att vi alla egentligen står på samma sida och vill samma sak. Finna lycka. Det finns många exempel på när grupper som i vanliga fall är osams, kan enas runt musiken, till exempel på en konsert. Man lägger konflikten åt sidan för att för en liten stund bara njuta av och finna lycka i musiken. Då kan det hända att man inser att man inte är så olika ändå, man får en ökad förståelse för varandra och kommer närmare en lösning på konflikten.

Så sammanfattningsvis kan man säga att musiken på många olika sätt drar oss närmare varandra och bringar enhet i samhället.