Skalor

Musik skulle man kunna säga bygger på olika grunder, olika fundament som krävs för att kunna skapa musik. Ett exempel är ackord och harmonik, ett annat rytm. Att ha lite kunskap inom alla dessa områden, är lite av en förutsättning för att kunna skapa musik. En av de enklaste grunderna och kanske och den viktigaste är melodin. Men för att kunna skapa en melodi behöver man ha koll på något som kallas för skalor.

Durskalan

När man pratar musikteori är det enklast att utgå från ett piano. En skala skulle man kunna säga är lite av en bestämmelse av vilka toner som får ingå i den melodi som spelas i en specifik låt. Ofta kan man höra att de toner som inte ingår i skalan låter fel eller falskt om de spelas. Den enklaste skalan är durskalan och tänker vi på ett piano, kan en durskala i C beskrivas som alla de vita tangenterna. Man utgår från grundtonen C och ha med de toner som ligger ett, två, två och ett halvt, tre och ett halvt, fyra och ett halvt och fem och ett halvt tonsteg över grundtonen. Denna grund kan sedan appliceras i alla tonarter för att hitta durskalan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.