Musikens baksidor

Musiken har inte bara positiva sidor utan kan faktiskt påverka oss även på ett negativt sätt. Många människor idag påverkas av musik och artister som bidrar till att leda samhällets invånare åt fel håll. Här kommer några exempel på vilken musik det kan handla om och vad vi kan göra för att stoppa musikens negativa påverkan på samhället.

Musik romantiserar våld

En del musik, inte minst den så kallade gangsterrappen innehåller våldsamma texter och texter som romantiserar våld. Detta är något som bygger en kultur bland de som lyssnar musiken som inte är positiv. När ens förebilder normaliserar och romantiserar våld, bidrar det faktiskt till att man själv blir mer benägen att begå våldsamma handlingar. Vad som är rätt och fel går från att vara konkret till att bli en gråzon. Jag är övertygad om att till exempel gangsterrap och hårdrock med våldsamma texter leder till mer våld i samhället. Här behöver artister och låtskrivare ta sitt ansvar och faktiskt fundera på hur de påverkar samhället.

Artister ger omöjliga ideal

Många har artister som sina förebilder. Men många va de största artisterna har en image och en bild utåt som inte återspeglar verkligheten. De visar upp en bild av mycket pengar och en perfekt kropp och ett perfekt utseende som idealet och målbilden för alla. Detta får många att tro att detta är den enda vägen till lycka och gör att de börjar jaga saker som pengar och ett perfekt yttre, när i själva verket all forskning visar på att lycka finns i helt andra saker.

Sammanfattningsvis kan man säga att artisteliten och de som påverkar behöver ta sitt ansvar och se över vilka signaler de sänder ut till allmänheten.