Ackord

När man spelar musik är det bra att ha med sig lite teori i bagaget. Detta kommer att göra att man bland annat blir bättre på att improvisera och spela saker som inte är inövade och blir snabbare på att lära sig nya saker. En av de mest grundläggande kunskaperna handlar om ackord och deras uppbyggnad. Här kommer en liten introduktion till ackorden.

Inom musik finns det tolv olika toner. Dessa kan paras ihop på olika sätt för att skapa olika ackord. Mellan varje ton, eller varje tangent på ett piano om man så vill är det ett halvt tonsteg. Genom att räkna dessa halva tonsteg kan man lära sig grunderna för ackord. De enklaste ackorden har tre toner och brukar delas upp i dur och mollackord. Ett durackord bygger på följande princip: man utgår från en grundton till exempel A eller C. Sedan tar man tonen som ligger två hela tonsteg över grundtonen och den som ligger tre och ett halvt tonsteg över grundtonen. Då har man ett durackord. Vill man sedan göra om detta ackord till moll, med en lite mer ledsen klang, byter man ut mittentonen mot den som ligger ett halvt steg längre ned.