Musik och integration

Invandringen till många länder, inte minst Sverige, har ökat drastiskt det senaste decenniet. Människor flyr från krig och död för att finna en plats att bygga ett nytt liv på. Att ta hand om och ta ansvar för alla dessa människor som tar vårt land till tillflyktsort är inte enkelt. Många hamnar i utanförskap tidigt på grund av brist på utbildning och språkkunskaper. Detta leder till kriminalitet och otrygghet i många olika områden i Sverige. Vi är alltså i stort behov efter fungerande verktyg när det kommer till integration. Saker som gör att människor som kommer som nya till vårt and snabbt kan bli en del av samhället. Här erbjuder musiken enorma möjligheter.

Musik ger språkkunskaper

En sak som man kanske inte tänker på så ofta är faktiskt att musik är ett fantastiskt verktyg för att lära sig ett nytt språk. Melodier och rytmer gör att fraser och ord fastnar på ett sätt som är omöjligt om man bara sitter och nöter glosor eller grammatik. Och språket är som sagt oerhört viktigt för att ta sig in i de Svenska samhället, att kunna skaffa jobb och inte hamna i utanförskap. På så sätt ger musiken kunskaper som nyanlända verkligen kan använda för att mer och mer bli en del av samhället. Låttexter kan också ge information om normer traditioner och hur det svenska samhället fungerar, vilket också ger en bra grund för integration.

Musik ger kontakter

Många som kommer till Sverige som flyktingar har musik i sin bakgrund på ett eller annat sätt. Många av de som kommer ha musikalisk talang. Får de möjlighet att använda denna, att börja skapa utifrån sin talang när de kommer till Sverige kommer de snabbt att bygga kontakter inom musikens värld. Man hittar andra att skapa tillsammans med och utanförskapet bryts.

En meningsfull vardag

För många utan sysselsättning är det svårt att fylla vardagen med mening. Denna rastlöshet bidrar också till en försämrad integration. Om man får fylla sin vardag med att vara kreativ och skapa istället, att skapa eller spela musik kommer vardagen att få en mening, substans och ett innehåll.

Så låt oss inse vilka enorma möjligheter musiken har när det kommer till integration så att vi tillsammans kan bygga ett bättre och mer enat samhälle.